Yatırım Teşvik Mevzuat listesi

Mevzuat

Yatırım Teşvik Belgesi Yeni Belge Başvuru İşlemleri                                                                          

02.07.2018’ den itibaren Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Tebliğ ve 2018/2 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Ek Değişiklik Tebliği kapsamında başvurular iki aşamada ve web ortamında 4M Danışmanlık tarafından yapılacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Onay İşlemleri Süreci

 • 1. Aşama – Yetkilendirme :
  4M Danışmanlık tarafından firmanızın yetkilendirme işlemi için E-TUYS sistemine kaydıdır.
 • 2. Aşama – Proje Hazırlık :
  Yatırım teşvik belgesi müracaat dosyanızın (projenizin) 4M tarafından hazırlanarak firmanıza onaya sunulmasıdır.
 • 3. Aşama – Teşvik Başvuru :
  Firmanızdan gelecek onaylı evrakların ve projenizin

  • 4M Danışmanlık tarafından E-TUYS sistemine başvurusu
  • yatırım teşvik belgenizin bakanlık takibi ve onay/çıkış süreci ve
  • yatırım teşvik belgesi süre sonuna kadar
  • yatırım teşvik belgesi işlemlerinizle ilgili olarak
  • Danışmanlık Hizmeti olacaktır.

ETUYS Teşvik Başvurusu ve İzleme Sistemi
ETUYS sistemi ile kontrol ve takip sistemi daha önem arz etmiş olup, 
belge süresi içinde ithalat ve yerli gerçekleşme (alımdan önce gümrük ve firma) aktivasyon işlemleri,
alımı yapılan makinelere, diğer harcamalara ve inşaat harcamalarına ilişkin tüm faturaların
ETUYS sistemine 4M tarafından girilmesi gibi 
belge kapatılana kadar danışmanlık hizmeti verilecektir.  

KARARLAR VE TEBLİĞLER

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar – 2012/3305 (Güncel)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ – 2012-1 (Güncel)
YTB TEBLİĞ – 2012 -1 – EK DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ – 2020-1 (YENİ)
YTB TEBLİĞ – 2012 -1 – EK DEĞİŞİKLİK – ELEKTRONİK ORTAMDA KEP ile BAŞVURU – (YENİ)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar – 2846 Ek Karar (YENİ)

 

YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK (YENİ)

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle;

 • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlara ilişkin müracaatlarda gerekli enerji tasarrufu oranı
  yüzde 20 den yüzde 15 e indirildi azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceği taahhüdü kaldırıldı;
 • Hazır giyim yatırımlarının mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesi şartı kaldırıldı;
 • Bakanlık İl Müdürlükleri de yatırımların tamamlama ekspertizinde görev alabilecek;
 • Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgelerin bulunduğu EK-2 listesi kaldırılmıştır

İlk Yetkilendirme Başvurularının KEP adresi üzerinden yapılması :

 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğine Kayıtlı elektronik posta (KEP), Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS), KEP hesabı tanımları eklendi;
 • Yatırımcılara Kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabına sahip olma şartı getirildi;
 • Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilecek;
 • Yatırımcılara yetkilendirme başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmek yükümlülüğü getirildi;
 • Yatırımcı veya kullanıcılara ait bilgi ve belgelerdeki değişikliklerin gönderimi de KEP üzerinden yapılabilecek. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi alacak ve teşvik belgesi kullanan tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler, sizler için düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.
Yatırım Teşvik Belgesi alacak ve teşvik belgesi kullanan tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler,
sizler için düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

 

YATIRIM TEŞVİK – DESTEKLER – BÖLGELER VE YATIRIMLARDA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Yatırım Teşvik kapsamında ;
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan 2846 nolu değişiklikle;
Tekstil, Hayvancılık, Enerji Yatırımları, Öncelikli Yatırımlar, Orta Ve Yüksek Teknoloji Yatırımları,
Bölgeler ve İller, Alt Bölge Destekleri, İlçelere Alt Bölge Destekleri, Asgari Yatırım Şartları,
Destek Unsurları (Vergi İndirimi / SGK Desteği / Faiz Desteği) Limitlerinde Değişiklikler,
Bölgesel Teşvik Edilen Yatırımlar, Teşvik Edilmeyen Yatırımlar ile farklı birçok sektöre yönelik
düzenleme ve değişiklik yapılmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi alacak tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler,
sizler için düzenlenmiş ve mailimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Tıklayınız >> İlgili ek ve güncel teşvik mevzuat
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012-3305 – GÜNCEL
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012-3305 – EK KARAR – 2846
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ – 2012-1 (GÜNCEL)
YTB TEBLİĞ – 2012 -1 – EK DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ – 2020-1 (YENİ)
YTB TEBLİĞ – 2012 -1 – EK DEĞİŞİKLİK – ELEKTRONİK ORTAMDA KEP ile BAŞVURU – (YENİ)

2012/3305 nolu KARAR EKLERİ

EK-1  Bölgeler ve İller Tablosu
EK-1  Bölgeler ve İller Tablosu YENİ (01.01.2021’ den itibaren geçerli)
EK-2  Başvuruda Konuya – Sektöre göre Özel Aranan Belgeler
EK-2a Sektörler – Yatırım Tutarları ve Şartları
EK-2b Bölgesel Yatırım Dipnotları
EK-2b Bölgesel Desteklenen Sektör Noları
EK-2b Bölgesel Desteklenen Sektör Noları YENİ (01.01.2021’ den itibaren geçerli)
EK-4    Belirli Şartlara Bağlı veya Desteklenmeyen Yatırımlar
EK-5   Demir Çelik Ürünler
EK-6   4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta ve Yüksek Teknoloji Yatırım Konuları
EK      5. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Öncelikli Yatırımlar – Madde 17
EK-7  Alt Bölge Desteklerinden Yararlanacak İlçeler YENİ (01.01.2021’ den itibaren geçerli)

Teşvik belgesi ve desteklerle ile ilgili türlü işlem, uygulama veya bilgi için,
4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

4M Danışmanlık; belge kullanım süresince firmanızı bilgilendirir.
Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında doğru karar vermenizi sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.