Yabancı Sermayeli şirket şube kuruluşu

Yabancı ülkelerdeki şirketler, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmek için Türkiye şubesini açabilirler.

Türkiye’de açılan şube, ana şirketin yaptığı tüm faaliyetleri Türkiye’de yapabilirler. Büyük tesisler kurabilirler, Gayrimenkul edinebilirler. Vergileri ödenmiş olmak kaydıyla kazançlarını yurtdışına transfer edebilirler.

Şube kuruluşu için gerekli bilgiler:

  • Şube adresi: Şube kuruluşu için aşağıdaki belgeler hazırlanmadan önce Türkiye’de İl, ilçe ve şube adresinin belirlenmiş olması gerekir.
  • Şube Müdürü: Şube Müdürü yabancı olması halinde, çalışma izni alınması yasal kuraldır. Şubede çalışacak her yabancı personel için 5 Türk Vatandaşı çalışması zorunludur. Şube müdürü Türk Olması halinde, 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu yoktur.
  • Şubenin sermayesi: Şube sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır. Şubede yabancı personel çalışacaksa şube sermayesinin en az 100.000 TL olması yasal kuraldır.

Şube kuruluşu için gerekli evrakların konsolosluk ve Apostil onaylı olması gereklidir. Türkiye’de tercüme ve noter tasdiki yapılabilir

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’e yakın nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

4M’in hizmet çeşitlerine http://www.4m.com.tr/hizmetlerimiz linkinden ulaşabilirsiniz.

4M Danışmanlık, kendi özel yazılımı ofis otomasyon programı “OFİSYOL” ile işlemlerini yürütür.

Müşterilerimiz;

 • 4M sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak, işleri ile ilgili tüm işlem aşamalarını izleyebilirler.
 • 4M’den mail gönderildiği, müşteri yetkililerine SMS ile otomatik olarak bildirilir.
 • Güncel mevzuatı ve kurum uygulamalarını, İşleri ile ilgili hesap Ekstresini görebilirler.
 • Aynı ekrandan evrak, mail, mesaj, İş talimatlarını, memnuniyet ve önerilerini yazabilir.
 • 4M’de her iş ile ilgili, her an ulaşılabilen en az 3 UZMAN mutlaka bulunur.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.

Merkez şirket tarafından sağlanması gereken belgeler:

 • ŞUBE AÇMA BEYANNAMESİ:
  Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve Kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve Türkçe çevirisinin yer aldığı beyanname 3 nüsha olmalıdır.Ana şirketin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak şirket için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi olmalıdır.
 • ANA ŞİRKETİN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ:
 • ANA ŞİRKETİN GÜNCEL SİCİL KAYITLARI ve ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ:
  Merkez şirketin ticaret siciline kayıtlı olduğunu gösteren belgenin ve şirket ana sözleşmesinin onaylı örneği ile Türkçe çevirisi
 • ANA ŞİRKETİN ŞUBE AÇMA KARARI:
  Merkez şirket yetkili organının Türkiye’de şube açma ve şubeye Türkiye’ de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin karar örneğini 4M Uzmanları hazırlar.
 • ŞUBE MÜDÜRÜNE VEKÂLETNAME (4 Nüsha)
  Türkiye’de şubeyi mahkemeler dahil özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konuda düzenlenen vekaletnamenin gereklidir.
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.