YABANCI PERSONEL İKAMET İZNİ

4M Danışmanlık, 25 yıllık tecrübesi ve 70'den fazla nitelikli personeli ile yabancı personel ikamet izni belge alımı tamamlanmasına kadar her adımda sizinle.

Detaylı bilgi için lütfen yandaki formu doldurunuz veya 0312 5505050’yi arayınız. Bilgilendirme hizmetimiz ücretsizdir.

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.

Yabancılara ikamet izinleri

Yabancılar Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize ile giriş yapmaları halinde, Türkiye yasalarına göre kendilerine tanınan haklardan yararlanabilirler.

Her defasında en fazla bir yıllık süre ile verilen kısa dönem ikamet izni:

NOT: 4817 sayılı kanuna dayalı yönetmeliğin 55/c ve ç bentleri kapsamında çalışacak yabancılar, amaçlarına uygun vize ile giriş yapmaları halinde, bir yıl içinde 90 gün ile sınırlı olmak üzere  ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.

Her defasında en fazla iki yıllık verilen aile ikamet izni
Öğrenim sürelerine göre verilen öğrenci ikamet izni.

Süre sınırı olmaksızın verilen uzun dönem ikamet izni.

Her defasında en fazla bir yıllık süre ile verilen insani ikamet izni

Başlangıçta 30 gün, her defasında altı aylık sürelerle uzatılabilen, toplam süresi üç yılı geçmeyen insan mağduru ikamet izinleridir.

İkamet izni alabilme şartları ve kısa dönem ikamet izni alınabilecek konular, çalışma hakkı sağlayan ikamet izinleri hakkında detaylı bilgi almak için;

Yabancılara ikamet izinleri
Yabancı Personel İkamet İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

İkamet izni 4M hizmetleri

İkamet izinleri, yabancıların Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun olarak verilir. Yabancının Türkiye’deki resmi kayıtlarında geçmişi hakkındaki bilgiler, kaçak durumda olması ikamet izni alımını engelleyebilir.

Yabancılar, Türkiye yasal şartlara uygun yaşamlarını sürdürmeler, ikamet izinleri süresi kadar kalmalı, daha fazla kalacaksa zamanında süre uzatma işlemini yapmalıdır.

Emniyet müdürlükleri uygun bulduğu ikamet izni taleplerini, ikamet izni kartı düzenlenmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü düzenlenen ikamet kartlarını, yabancının başvuru formunda yazılı adrese posta ile gönderir.

4M Danışmanlığın bilgilendirme, yönlendirme, işlemleri zamanında başlatma ve sonlandırma hizmetlerinden yararlanmak için aramayı ihmal etmeyiniz. Emniyet müdürlüklerine başvuruda yabancının bulunması ve başvuru formunu imzalaması gereklidir.

Yabancı ikamet izin defterinin verildiği tarih ve süresi yazılıdır. İkamet izin süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ikamet izin süresinin uzatılması zorunludur. Aksi halde yabancı personel yurtdışına çıkmak zorunda kalacaktır. 4M Danışmanlık bu aşamaları takip ederek yabancıyı zamanında bilgilendirir.

 1. İkamet izni kullanım süresi içinde ikamet izni adres ve ikamet izni işyeri değişikliği olması halinde bu değişikliklerin kuruma zamanında bildirilmesi yasal yükümlülüktür.
  Bilgilendirme ve işlemleri tam zamanında başlatma:
 2. 4M Danışmanlık, yabancıya ikamet izinli olarak kaldığı sürece, tüm süreçleri ve yapılması gerekenleri içeren bir izin kullanım kılavuzu verir.
  4M Danışmanlık, yabancı için yapılması gereken tüm işlemleri zamanında bildirir. Talep halinde dosyasını hazırlar ve tam zamanında işlemleri başlattır ve sonlandırır.

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

İkamet izni 4M hizmetleri
Yabancı Personel İkamet İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Yabancı Personel İkamet İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

İkamet İzni Süre Uzatımı

İkamet izinleri, ikamet kartı üzerinde kayıtlı süresi kadar geçerlidir.

İkamet izni süre bitiş tarihinden önceki 60’ncı günün başlangıcından itibaren ikamet izni süre uzatma başvurusu yapılmalıdır.

Resmi kurum süre uzatma başlangıç tarihini, sürenin bitiş tarihinden itibaren başlatarak Süre uzatma işlemini tamamlar.

Süresi içinde yapılan süre uzatma başvurusu, önceki ikamet izni bitiş tarihinden sonra düzenlenmesi, yabancı için hak kaybına sebep olmaz.

Süresi zamanında uzatılmayan ikamet izinleri, izinli kalınan süreleri kesintiye uğratır. Bu yabancı için daha sonra kullanabileceği haklarının kaybına sebep olur.

Ayrıca, ikamet izinsiz geçen süreler kaçak çalışma kabul edildiğinden, yabancıya idari para cezası uygulanır. Sınır dışı edilebilir. Kaçak kalınan süreye göre Türkiye’ye giriş yasağı konabilir.

İkamet izni süre uzatma başvurusu yapanlara harca tabi olmayan belge verilir. Bu belge ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar Türkiye’de ikamet hakkı sağlar.

İkamet izninin adrese teslim gönderimi: 

Emniyet Müdürlüklerince onaylanan ikamet kartları, Göç İdaresi genel Müdürlüğü tarafından yabancının başvuru sırasında verdiği adrese teslim olarak gönderilir. İkamet izni kartları elden teslim edilmez.

Bu kural Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değişiklik yapılmadığı sürece hiçbir kişi veya kuruluş bu kuralı değiştiremez. Yabancıların bu kurallara özen göstermeleri işlem süreçlerini kısaltır.

İkamet izni süresini uzatma başvurusu yapmayan yabancılar, İkamet izni süre bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmakla yükümlüdür.

10 günlük sürenin geçmesi halinde kalınan süreler kaçak süre kabul edilir. Kaçak kalış süresine göre para cezası uygulanır. Giriş yasağı konabilir.

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

İkamet İzni Süre Uzatımı
Yabancı Personel İkamet İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

İkamet İzninden Muaf Olan Yabancılar

 1. Anlaşmalı Ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşması olan ülke vatandaşları ikamet izninden muaftırlar.
 2. konsolosluk ve diplomasi memurları: Dışişleri Bakanlığınca bildirilen, Türkiye’de görevli konsolosluk ve diplomasi memurları aileleri
 3. 90 güne kadar vizeli veya vize muafiyeti ile gelenler: Yabancının ülkesinin Türkiye ile ikili veya çok taraflı anlaşmasında belirlenen Vize veya vize muafiyeti süresinde, 90 güne kadar vizeli veya vize muafiyeti ile gelenler.
 4. Doğumla Türk vatandaşı olanlar: Çıkma izni ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile üçüncü dereceye kadar olan alt soyları.
 5. Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışanlar: Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri belirlenmiş olanlar,
 6. Diplomasi ve konsolosluk memurları: Yabancı ülkelerin Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları
 7. Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olanlar.

Kayıt belgesi verilmesi

Kimlik bilgilerini içeren ve uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu belirten yabancılara, otuz gün geçerli kayıt belgesi verilir.

Kayıt belgesi; Gerektiğinde otuz günlük sürelerle uzatılabilir. Kayıt belgesi, başvuru sahibinin Türkiye’de kalışına imkân sağlar. Harca tabi değildir.

Kimlik Belgesi Verilmesi

Uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten yabancılara, altı ay süreli Yabancı kimlik numarasını içeren, 6 ayda bir süresi uzatılabilen, Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi düzenlenir.

Çalışma izni, İkamet İzni, Montaj amaçlı ikamet izni, Öğrenci ikamet izni, Ev Hizmetleri ikamet izni, Eğitim için ikamet izni, eğlence sektörü ikamet izni, oteller çalışma ve ikamet izni almak için

4M Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

İkamet İzninden Muaf Olan Yabancılar
Yabancı Personel İkamet İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Çalışma İzni Harç Tutarları

Yabancı çalışanlara verilecek çalışma izinleri ve değerli kağıt bedelleri harca tabi olup harç miktarları 01.01.2024 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde güncellenmiştir.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınmakta olup ilgili harç ve değerli kağıt tutarları aşağıda belirtilmiştir.

2024 Yılı Çalışma İzni Harçları ve Değerli Kart Bedeli

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2024 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil)   7.345,0 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 14.690,0 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 22.035,0 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 73.480,60TL
Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı   2.732,40 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

Bakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni belgesi için alınacak olan değerli kağıt bedeli

   565,00 TL

- Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,

- Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla yabancının kimlik numarası üzerinden yatırılacaktır.

Harç ödemesi yapılabilecek başlıca kurumlar;

- https://dijital.gib.gov.tr

- T.C. Ziraat Bankası 

- T. Vakıflar Bankası

- T. Halk Bankası

Harç tutarlarının bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yatırılması gerekmektedir. Kaybolan çalışma izin belgesinin yeniden çıkartılması için harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedelinin tamamı tahsil edilmektedir.

Çalışma İzni Harç Tutarları
Yabancı Personel İkamet İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın