Doğrudan yabancı yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutularak daha kolay şekilde verilebilmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda irtibat büroları dahil çalışacak Yabancılar yabancı uyruklu kilit personeli ifade eder.

İrtibat bürolarında, Büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye çalışma izni verilir.

Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

  1. Şirkette yapacağı göreve göre  çalışma izni alabilmesi için;
    1. Şirketin üst yönetiminde veya yürütme pozisyonunda olmak.
    2. Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
    3. Şirketin denetçilerinin, teknik ve idari personelini denetlemek,
    4. Yeni personel almak veya işine son vermek veya bu konularından en az birinde görev alan şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı vb görevler yapan kişidir.
  2. Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip, İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişidir.

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.