VRHİ Süre alımı

Süre Uzatımı

VRHİ geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği yasal süredir. İşlemlerinize devam edebilmeniz için belge süresinin uzatılması gerekir.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 18 aydır.
Proje ve faaliyet durumuna göre belge süreleri değişiklik arz edebilir.

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

Süre Başvurusu:

1- Performans Süresi :

Faaliyet ve taahhüdünüzün belge süresi içinde tamamlanamaması halinde, taahhüt süresi kadar daha süre uzatımı yapılabilir.

2- Süre Kaydırımı:

Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk istisna tarihi arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak 3 ayıo geçmemek üzere eklenmesidir.

3- Mücbir sebepler :

Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge süresi içinde meydana gelmesi halinde, ilave süre verilebilir:

  1. Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
  2. Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
  3. Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması
  4. Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
  5. Grev ve lokavt
  6. Karşılığı ihracat süresi içerisinde yerine getirilmediği için prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin döviz ile ilgili ihracatın yapılamaması (ithalatçı firmadan ihracatın belirlenen süreden daha geç yapılmasının istenildiğine dair alınan yazı veya diğer haklı sebeplere ilişkin bilgi ve belge ile).

4M ile çalışırken müşterinin takibi ve düşünmesine gerek kalmaz. Yabancı işten ayrılıncaya kadar 4M uzmanları izler. Zamanında işlemleri başlatır.

Çalışma izinleri hakkında detaylı bilgi için (212) 573 0101 veya (312) 550 5050 telefonlardan 4M uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.