Turizm yatırım ve işletme belge revizeleri

Firmanız adına tanzim edilmiş Turizm Yatırım belgesi, yatırımda kapasite değişikliği halinde revize edilir.
Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiler, süreçler ve gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur.
Kurum, başvuru için ek bilgi veya belgeler talep edebilmektedir.

Değişiklik taleplerinizin uygunluğu veya yapılabilirliği konusunda 4M’i aramadan değişiklik yapmayınız.

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’e yakın nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

 1. Gerekli Belgeler :
  Başvuru dilekçesi
  2. Rapor
  3. Ticaret sicili gazetesi
  4. İmza sirküleri
  5. İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı
 2. Belge veya Plaket Zayii Talebi
  Plaket kayıp edilmiş olması halinde gerekli belgeler:
  1. Başvuru dilekçesi
  2. Kayıp İlanı
  a. Belge Kayıp İlanı
  b. Plaket Kayıp Tutanağı
 3. Belge Devir Talebi
  Turizm yatırım ve işletmeleri Bakanlık onayı alınmaksızın devredilemez ve kiraya verilemez. Bu sebeple devir eden ve devir alan firma/şahısların beraber başvuru yapması gerekmektedir.
  Gerekli Belgeler:
  Başvuru dilekçesi
  2. Ticaret sicili gazetesi
  3. İmza sirküleri
  4. İşletme Ruhsatı
 4. İsim Değişikliği Talebi
  Turizm yatırım ve işletmeleri, belgesinde yer alan bilgilerden farklı tanıtımda bulunamazlar.
  Talep edilen isim, Bakanlıkça değerlendirildikten sonra, uygun görülmesi halinde yeni isimle belge düzenlenir. İsim değişikliği talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:
  Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.
  İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.
  Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler.
  Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.
 5. Gerekli Belgeler :
  Başvuru dilekçesi
  İsim Tadilat / Tür / Sınıf / Kapasite Değişikliği Talebi
 6. Tesis kapasitesini değişmesi:
  Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgeli tesislerde tesis kapasitesini etkileyen tüm değişiklikler için Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.
  Turizm yatırımı belgeli tesislerde yapılan tadilatlar, Bakanlıkça uygun bulunması halinde yeni yatırım belgesi düzenlenir.
 7. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı:
  Turizm Belgeli tesislerde verilen süre içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlığa teslim edilmelidir.
  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmaması veya olumsuz görüş gelmesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş sayılarak belgesi iptal edilir.
 8. Gerekli Belgeler :
  Başvuru dilekçesi
  2. Rapor
  3. İmza sirküleri
  4. İşletme Ruhsatı
 9. Sınıflandırma Değişiklik Talebi
  Tesisin tür veya sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemelerin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi Kriterlerin yer aldığı puanlama sistemine dayalı formlar ile yapılır.
  Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere;
  yeni sınıfının gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir.
  Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler puanlandırılır.
  Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez.

4M ile çalışırken müşterinin takibi ve düşünmesine gerek kalmaz. Yabancı işten ayrılıncaya kadar 4M uzmanları izler. Zamanında işlemleri başlatır.

Çalışma izinleri hakkında detaylı bilgi için (212) 573 0101 veya (312) 550 5050 telefonlardan 4M uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ
Turizm Belgeleri Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın


Turizm yatırım teşvikleri Referanslarımız

Bu modül güncellenmektedir!


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.