Coğrafi İşaret Bilgilendirme

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaretler,

Menşe adı 

Bir ürünün; coğrafi sınırları belirlenmiş yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması,

Tüm veya esas nitelik ve özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa veya beşeri unsurlardan kaynaklanması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümü ile bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe” göstergesini belirtir.

Mahreç işareti 

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir.

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU

  • Coğrafi İşaret Tescili Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gönderilmelidir.
  • Alanında uzman kuruluşların görüşlerinin form ekine konmalıdır.
  • Ürünün tanımı fiziksel, kimyasal ve benzeri ayırt edici özellikleri ile üretim tekniğini
  • Coğrafi işaret tesciline konu ürün coğrafi alan bağlantısının ile ürünün özelliklerin coğrafi alandan kaynaklandığı açıklanmış olmalıdır.
  • Ürünün coğrafi işaret tanımına uyduğunu belgeleyen dokümanların form ekinde bulunması gerekir. (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.)

FORM DOLDURULMALIDIR.
Başvuru Tarihi:
Enstitü tarafından verilir.
Başvuru No: Enstitü tarafından verilir.
Coğrafi İşaretin Adı: Coğrafi işaretin tam adı yazılmalıdır. (Örneğin “Malatya Kayısısı”)
Ürünün Adı: Coğrafi alanın ismi yer almaksızın sadece ürünün adı yazılmalıdır. Örneğin “Malatya Kayısısı” için yapılan coğrafi işaret başvurusunda “Ürünün Adı” “kayısı”dır.)
Coğrafi İşaretin Türü: “Menşe adı” veya “mahreç işareti” tanımlarından hangisi uygun ise sadece o yazılmalıdır.

KULLANIM BİÇİMİ:

Ürünün nitelikleri göz önünde bulundurularak, markalama, etiketleme veya işaretleme usullerinden sadece bir tanesi belirtilmelidir. Açıklamalar yapılmalıdır. (

Markalama; Üreticilerin kendilerine ait markalarla birlikte coğrafi işareti ürünlerinin üzerinde kullanmalarını ifade eder.

Etiketleme;

Başvuru sırasında görsel örneği belirlenmiş etiketin, üreticilerin markaları olmaksızın üretilen tüm ürünlerde kullanılmasını ifade eder.) Tescili talep edilen coğrafi işaretin standart karakterlerde yazılmış bir kelime unsurundan ibaret olmaması; (i) kelime unsurunun yanı sıra şekli unsur da içermesi ya da, (ii) kullanım şekli olarak “etiketleme” usulünün seçilmesi hallerinde, ilgili coğrafi işaret (i) ya da etiket (ii) örneğinin 7×7 cm boyutlarında hazırlanarak başvuru ekinde sunulması gerekir.
Üretim Alanı:

Ürünün üretildiği coğrafi alan ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bu bilgiler, gerekiyorsa harita ile desteklenebilir.
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Tescile konu edilen ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla bu kısma yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekir. (Üniversite, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Araştırma kuruluşları v.b.)

Üretim Metodu:

Aynı tür ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm detaylarıyla açıklanmalıdır.

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler:

Mahreç işaretine konu ürünün en az bir özelliği belirtilen coğrafi alanda gerçekleştirilmesi kaydıyla, ürünün diğer yerlerde de üretilmesi mümkündür. Ürünün hangi özellik veya özelliklerinin yukarıda belirtilen üretim alanı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmelidir. Denetleme: Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan kişi ya da kuruluş, ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla yükümlüdür.

Teşvik belgesi ile ilgili türlü işlem veya bilgi için,
4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

4M Danışmanlık belge kullanım süresince firmanızı bilgilendirir. Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında doğru karar vermenizi sağlar.

4M ile çalışırken müşterinin takibi ve düşünmesine gerek kalmaz. Yabancı işten ayrılıncaya kadar 4M uzmanları izler. Zamanında işlemleri başlatır.

Çalışma izinleri hakkında detaylı bilgi için (212) 573 0101 veya (312) 550 5050 telefonlardan 4M uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.

Benzer Konular