Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı bilgileri

Ajansımız tarafından finanse edilen, TRC3 ( Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ) il Valilikleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlükleri ile Ajansımız arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen2015 Yılı Meyveciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programına yönelik proje başvuru taleplerin alınması işlemlerine ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinde devam edilmektedir.

Yeni meyve bahçelerinin kurulumuna yönelik % 75 hibe verilmesi planlanan Mali Destek Programı kapsamında başvurular Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuruların alınması işlemlerinin tamamlanmasının akabinde İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan Program Uygulama Birimleri (PUB) tarafından talep sahibi çiftçilerin arazilerine yönelik olarak projelendirme, maliyetlendirme çalışmaları yürütülecek ve projeler idari ve teknik değerlendirme aşamasından geçecektir.

Projelerin idari ve teknik değerlendirmesine yönelik olarak belirlenen kriterler ve puanlamalar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

1-Uygunluk Kontrolü

  EVET HAYIR AÇIKLAMA
Talep Sahibinin güncel (2014/2015) ÇKS Kaydı vardır.*
Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge vardır.
Proje alanına yönelik en az 2 adet fotoğraf eklenmiştir.
Talep Edilen Meyve Bahçesi Büyüklüğü Teknik Şartnamede belirtilen sınırlar dâhilindedir.
( 3/5- 50 dekar )*
Talep edilen meyve fidanı program kapsamında illere göre belirlenmiş, desteklenecek meyve çeşitlerindendir.
Proje alanı teknik olarak
(toprak yapısı, iklim özellikleri, bitki su ihtiyacı vb. ) talep edilen meyvecilik faaliyetlerine uygundur.
Proje uygulanması için gerekli izinler alınmıştır.

*Mümkün olan en son yıllı Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinin alınması teşvik edilmelidir.
*Alt dekar sınırı program ortağı tarafından 3 veya 5 dekardan biri olacak şekilde belirlenecektir ve ilgili tüm ildeki projeler için geçerli olacaktır.
2- Teknik Değerlendirme

MEYVECİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
TALEP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Puan Referans Puan Proje Puanı
1- PROJE BAŞVURU SAHİBİNİN ARAZİ YAPISI
Kiralama ( İcar-Muvafakatname ) 15 12
Kendi Arazisi 15
2-PROJE BAŞVURUSU SAHİBİNİN YATIRIM ALANI ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ
3/5*-10 Dekar 15 11
11-20 Dekar 12
21-30 Dekar 13
31-40 Dekar 14
41-50 Dekar 15
3-YATIRIM YERİNİN KARAKTERİSTLİĞİ **
İl Belediye Sınırları içinde 25 15
İlçe/Belde Belediye Sınırları İçinde 20
Köy Sınırları içinde 25
4-PROJE ALANIN SULU TARIM DURUMU
Sulama Sistemi Talebi var ise 20 20
Sulama Sistemi Talebi yok ise 15
5-REKABET ANALİZİNDE ORTAYA ÇIKAN İLÇE ENDEKSİ***
Her ilçe için aşağıda belirtilen puan yazılacaktır. 25 10 – 25
TOPLAM 100

 

 

 

**Mardin’den gelen taleplerin değerlendirilmesinde yatırım karakteristiği puanlaması yapılırken; ilin büyükşehir statüsünde olması nedeniyle proje alanın İlçe/Belde Belediye Sınırları İçinde olması durumunda 15, Köy/Mahalle Sınırları içinde olması durumunda ise 20 puan verilecektir.
*Projelerin değerlendirilmesi aşamasında, rekabet analizinde ortaya çıkan ilçe endeksine göre puanlama yapılırken,  Dicle Kalkınma Ajansı tarafından 2010 yılında yapılan Rekabet Analizi’nde ortaya çıkan ilçe endeks puanlarına göre yapılan puanlama dikkate alınacaktır. İlçelere göre puanlama aşağıdaki tabloda verilmiştir.
***Program Ortağı ( Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ) ilin önceliklerine göre belirlenen alt başvuru dekar sınırlarından 3 veya 5 dekardan birini seçebilecektir. Seçilen en alt limit ilgili ildeki tüm başvurular uygulanacak ve yapılan ilanda potansiyel başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

MARDİN
Öncelik 1 Öncelik 2
İlçeler Endeks Puanı Puan İlçeler Endeks Puanı Puan
Dargeçit -18 25 Artuklu 63 15
Savur -15 20 Kızıltepe 29 18
Derik -15 20 Nusaybin 22 20
Midyat 20 21
Yeşilli 0 22
Ömerli -5 24
Mazıdağı -13 25

 

BATMAN
Öncelik 1 Öncelik 2
İlçeler Endeks Puanı Puan İlçeler Endeks Puanı Puanı
Sason -19 25 Merkez 100 10
Gercüş -18 22 Kozluk -13 25
Hasankeyf -16 15
Beşiri -16 15

 

ŞIRNAK
Öncelik 1 Öncelik 2
İlçeler Endeks Puanı Puan İlçeler Endeks Puanı Puan
Uludere -24 25 Merkez 26 15
Güçlükonak -23 22 Cizre 17 19
İdil -21 17 Silopi 5 25
Beytüşşebap -20 15

 

SİİRT
Öncelik 1 Öncelik 2
İlçeler Endeks Puanı Puan İlçeler Endeks Puanı Puan
Pervari -34 25 Merkez 60 15
Şirvan -27 22 Kurtalan -4 20
Eruh -18 18 Aydınlar -8 25
Baykan -15 15

 

**Aynı öncelik içindeki ilçelerden gelen projelerin değerlendirilmesi yapılırken, projelerin almış oldukları puanların aynı olması durumunda, arazi büyüklüğü yüksek olandan düşük olana göre sıralama yapılacaktır. Sıralama sonunda yine aynı olması durumunda sulama sistemi talebi olan projelere öncelik verilecektir.

İşbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen programın uygulama esaslarını ortaya koyan program uygulama kılavuzları, program kapsamında yapılması öngörülen meyve bahçelerinin teknik şartnameleri ve başvuru yapmak isteyen çiftçilerimizin doldurması gereken talep formları aşağıdaki linkte sunulmaktadır.

Program Uygulama Kılavuzları, Talep Formları ve Teknik Şartnameler

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılacak proje talepleri için son başvuru tarihleri;

Siirt: 7 Mayıs 2015
Şırnak: 7 Mayıs 2015
Batman: 11 Mayıs 2015
Mardin: 18 Mayıs 2015’tir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

.

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.