İsgüm kontrol belgesi

İŞGÜM KONTROL BELGESİ, İthalatı yapılmak istenen kimyasallar için (boya, tiner, vernik, solvent, yapıştırıcı vb) alınması gereken “İthalat izin” belgesidir.

27.02.2017 tarihinden itibaren  İŞGÜM KONTROL BELGESİ başvuruları Tek Pencere E-Başvuru Sistemine entegre edilmiştir. Bu tarihten sonraki tüm başvurular hem matbu, hem Tps üzerinden eş zamanlı yapılmaktadır.

TEK PENCERE SİSTEMİ BAŞVURU SÜRECİ

4M, Tps sisteme giriş yaparak İşgüm kontrol belgesi başvurusunda bulunmak üzere ithal edilecek eşya için sistem girişi yapacaktır. Başvuru tamamlandığında sistem , İşgüm başvuru dosyasına eklenmek üzere başvuru formu oluşturacaktır. Daha sonra eski prosedürdeki gibi başvuru evraklarıyla birlikte İSGÜM’e elden başvuru yapılacaktır. Tek Pencere E- Başvuru sistemi tarafından çıktısı alınan Başvuru Detay Bilgileri Formu Kontrol Belgesi evraklarına eklenecektir.

Başvuru , kurum uzmanı ve İSGÜM Yöneticisi tarafından onaylandığında, Tek Pencere E-Başvuru Sistemi üzerinden işlem sonlandırılabilecektir.

Önemlidir! 27.02.2017 tarihinden itibaren İSGÜM’e yapılan Kontrol Belgesi başvurularında Başvuru Detay Bilgilerini içeren form ekli değilse başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İSGÜM KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER !

-Kontrol belgelerinin müracaatı elden yapılacaktır. Kargo ile Kuruma gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

-Kontrol belgelerinde G.T.İ.P. numaraları 12 haneli olarak beyan edilecektir.

-Başvurular müracaat esnasında alınan sayı ile, İSGÜM’ün web sitesinden takip edilecektir.

-Kontrol belgesinin miktarı yazı ile yazılacak, Gümrükten adet ile düşüm yapılacak ise mutlaka belirtilecektir.

-Hatalı başvuru nedeniyle iade edilen dosyanın iade nedeni Kurumdan takip edilmelidir. Telefon ile dosyanın iade nedeni öğrenilemeyecektir. Bu nedenle dosyanın bizzat yerinde takip edilmesi gerekmektedir.

-İsgüm Kontrol Belgesi Müracaatlarında kullanılan “GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI” – TSE onaylı Sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlanmak zorundadır. Aynı zamanda  güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikasının da başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 4M Danışmanlık uzmanları Güvenlik Bilgi formları hazırlama yetkisi olan TSE den sertifikalı uzmanlardır.

 

İTHALATINDA İSGÜM KONTROL BELGESİ ALINMASI GEREKEN ÜRÜN LİSTESİ 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2707.10 Benzol (benzen)
2707.20 Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.90.00.19 Diğerleri
2707.99.11.00.00 200oC ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış

ham hafif yağlar

2707.99.19.00.00 Diğerleri
2710.11.21.00.00 White Spirit
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.43.00.00.00 p-Ksilen
2902.44 Ksilen izomerleri karışımları
32.08 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11 Solvent içerenler
3506.91.00.90.13 Solvent içerenler
3506.99.00.90.11 Solvent içerenler
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma

çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
40.05 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’e yakın nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

İthalat İzinleri Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.

Benzer Konular