Sıkça sorulan sorular

 1. Proje süresi en fazla ne kadar olmalı?
  En az 6 ay en fazla 12 aydır.
 2. Yapım İşleri için destek sınırı var mı?
  Yapım işleri Küçük Ölçekli Yapım İşi olması kaydı ile Ajans destek miktarının en
  fazla %30’u kadar kısmı için desteklenmektedir.
 3. Küçük ölçekli yapım işlerine örnek verebilir misiniz?
  Tesiste yapılması gerekli olan boya, badana, tesisat işleri, yer döşemesi v.b işler küçük
  ölçekli yapım işine girmektedir.
 4. Konaklama tesisi ile entegre olmayan restoranlara destek veriliyor mu?
  Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için
  proje başvurusunda bulunulamaz.
 5. Proje hazırlama süreci ile ilgili işi kurarken mi yoksa işi kurduktan sonra mı destek alınıyor?
  Proje sahibinin iş kurma süreci ile ilgili masrafları DOKA tarafından karşılanmamaktadır.
  Proje başvurusu yapabilmek için işletmenin kurulmuş olması ve TR 90 bölgesindeki bir meslek kuruluşunda başvuru tarihi itibari ile tescil edilmiş olması gerekir.
 6. Projemiz başka bir kurumdan destek aldıysa sizden de destek alabilir miyiz?
  Kalkınma Ajansları Destek mevzuatı gereği, aynı faaliyetler için ikinci bir destek
  talebinde bulunulamamaktadır. Farklı türden faaliyetler için başvuru yapılabilir.
 7. Yeni kurulan firmalar destekleniyor mu?
  Başvuru tarihi itibari ile kurulmuş ve TR90 bölgesinde bulunan Ticaret Odaları, Esnaf
  odaları gibi meslek odalarına tescil edilmiş olan işletmeler uygun başvuru sahibidir.
 8. Tescili olmayan kültür varlığı niteliğindeki alanlar ya da yapılar için proje
  başvurusu yapabilir miyiz?
  Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için alınması gereken tüm yasal izinlerden
  başvuru sahibi sorumlu olup gerekli yasal izinlerin sözleşme öncesi tamamlanmış
  olması gerekmektedir.
 9. Kamuya ait konaklama tesisleri nasıl desteklenecek?
  Kamuya ait konaklama tesisleri kamu kurumlarının işletmemesi koşulu ile
  desteklenebilecektir. Bu tesislerin kar amacı güden kurum ya da kişilere devredilmesi
  gerekmektedir.
 10. Bu programdan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından “Turizm
  Yatırım Belgesi” alınması şart mı?
  Hayır. Başvuru esnasında istenen belgeler için program rehberini inceleyiniz.
 11. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi alınmış bir proje konusu için bu
  programa başvuru yapılabiliyor mu?
  Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin alınan devlet desteği
  dışında kalan yatırımlar, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla ajans tarafından
  desteklenebilir.
 12. Bölgede bir turizm tesisinin çevreci yöntemlerle elektrik üreterek söz konusu
  tesisin elektrik ihtiyacını da karşılayacağı bir proje bu programa uygun mudur?
  Program kapsamında sadece elektrik üretimini içeren proje uygun olmamakla birlikte
  turizme hizmet eden diğer ana faaliyetlerle ilişkili olarak desteklenebilir. Proje
  faaliyetlerine dair gerekli tüm yasal izinlerin kurum/kuruluşlardan alınmış olması
  gerekmektedir.
 13. Dış cephenin ahşap kaplama yapılacağı bir turizm tesisi için söz konusu inşaat işi
  “küçük ölçekli yapım işi” olarak adlandırılabilir mi?
  Projenin ana faaliyeti olmamakla birlikte tadilat ve onarım amaçlı proje uygulaması
  için mutlaka gerekli ahşap kaplama destek miktarının %30’unu geçmemek kaydıyla
  küçük ölçekli yapım işi başlığı altında değerlendirilir.
  Düğün salonu için destek alınılabilir mi?
  Düğün salonu bu programa ilişkin önceliklerle uyumlu değildir. Ancak proje
  başvurusu için engel değildir.
 14. Programa kar amacı güden gerçek kişiler başvuru yapabilir mi?
  Programa tüzel kişiliklerle birlikte gerçek kişilerde başvuru yapabilecektir. Başvuru
  Rehberindeki tüm şartları sağlamaları şartı ile (örneğin TR 90 bölgesindeki bir meslek
  kuruluşuna başvuru tarihi itibariyle kayıtlı olması) başvurabileceklerdir.
 15. KDV uygun maliyet midir?
  KDV kar amacı güden kurumlar için uygun değildir. Bütçeler KDV hariç tutarlar
  üzerinden hesaplanmalıdır.

Kaynak: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Web Sitesi

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.