Film sektörü destekleri

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 

Film Sektörüne Yönelik Destekler

(2012/4 sayılı Tebliğ)

PAZARA GIRIŞ DESTEĞI
Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları rapor giderleri;

Film dağıtımcısı veya yapımcısı için; %60 oranında, yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,

İşbirliği kuruluşları için; %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

 • Raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır.
 • Raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.
 • Yurt dışı veya Türkiye’de yerleşik bir kuruluşa rapor hazırlatılabilir veya rapor satın alınabilir.

Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri;

Bir film için; en fazla 5 kez%50 oranında, başvuru başına en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen destek %70 oranında uygulanır.
Desteklenecek Giderler

 • DVD hazırlık giderleri
 • Dublaj ve alt yazı giderleri
 • Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri
 • Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklamların giderleri
 • Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri

İçin pazara giriş giderleri tutarı, filmin pazarlama faaliyeti yurt dışına satış faturasında belirtilen tutarın %50’sini geçemez.

Pazara giriş giderlerinin sözleşme uyarınca Yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde, söz konusu giderler aynı oran ve tutarda karşılanır.

Bir film için bir ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş giderleri bir kez karşılanır.

Destek ödemesi, desteklenecek film yurt dışında gösterime girdikten veya satışa sunulduktan sonra verilir.

YURT DIŞI TANITIM DESTEĞI

Destek Oranı
Yurt dışında düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamındaki tanıtımlarla ilgili Sponsorluk, danışmanlık, reklam, tanıtım, katılım ve organizasyon giderleri;

Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketlere; %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında,

İşbirliği kuruluşlarına; %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Desteklenecek Giderler
Festival, konferans, Fuar, kongre ve film marketlerinde yapılan sponsorlukların:

 • Danışmanlık giderleri.
 • Tercümanlık giderleri,
 • Halkla ilişkiler hizmetlerine ilişkin giderler,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
 • Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,
 • Fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerine katılım maliyeti,
 • Konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin

kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),

Yalnızca ön onay verilen tanıtım programları desteklenir.

Tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar.

Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

Yurt dışında düzenlenen festival, kongre, konferans, Fuar, film marketlerine katılım maliyetleri;

Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ya da işbirliği kuruluşları için;

Etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alınabilir.
 • Desteklenebilecek fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerineGenelge ile düzenlenir.
 • Yukarıda belirtilen (tebliğ 28. Mad) tanıtım destek kapsamı uyarınca destek başvurusunda bulunulması halinde aynı etkinlik için bu maddede belirtilen kapsamda destek başvurusu yapılamaz.

Arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri;

Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler veya işbirliği kuruluşları için; %50 oranında ve film dağıtımcısı veya yapımcısı şirket ya da işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Desteklenen Arama Motorları;

 • Google
 • Yahoo
 • Yandex
 • Baidu

Yurt dışına yönelik pazara giriş çalışmaları çerçevesinde şirketler ile işbirliği kuruluşlarının bir filmin içeriğinde yaptırdıkları reklam giderleri;

Şirketler için %50, işbirliği kuruluşları için %70 oranında olmak üzere film başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj veya reklam filmi şeklinde olabilir.
 • Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri de karşılanır.
 • Destek, destekten yararlanacak filmin yurt dışında gösterime girmesi veya satışa sunulmasından sonra verilir.
 1. TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEKLERİ

Ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Tercümanlık giderleri
 • Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri
 • Görsel yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (söz konusu reklamlara ilişkin Prodüksiyon giderleri karşılanmaz)
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç)
 • Toplu transferler

Organizasyona katılan her bir yararlanıcının en fazla 2 temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

Ulaşım: Uluslar arası ve/veya şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs giderleri

Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.

FİLM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

1 ve 2’ci sütunda yazlı faaliyetleri yapmanız halinde

3. ve 4’cü sütundaki desteklerden yararlanabilirsiniz.

DESTEKLER DESTEK KONULARI
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ Rapor Desteği Sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler
Pazara Giriş Desteği Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri
Dublaj ve alt yazı giderleri
Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri
Çoğaltım giderleri
Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklamların giderleri
Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için
YURTDIŞI TANITIM DESTEĞİ Tanıtım Desteği Fuar, kongre, konferans, festival, film marketi veya bağımsız tanıtım programları kapsamında yapılan tanıtım giderleri Fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde yapılan Sponsorlukların giderleri
Tercümanlık giderleri
Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri
Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri
Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti
Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri
Danışmanlık giderleri
Yabancı dilde internet sayfası tasarım giderleri
Organizasyon Desteği Fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine  katılım maliyetleri (Yılda 10 kez) Stant kirası
Stant kurulumu
Dekorasyon
Sigorta  maliyetleri
Arama Motoru Desteği Arama motorlarında yapılacak, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri Google
Yahoo
Yandex
Baidu
Reklam Desteği Bir filmin içeriğinde yapılan reklam giderleri Marka, logo, imaj veya reklam filmi,
Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri

 

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’e yakın nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Yurt Dışına Yönelik Destekler Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.