DİİB Kapatma işlemleri

DİİB KAPATMA İŞLEMLERİ

Dahilde işleme izin belgesinin kapatılması, desteklerden yararlanılarak alınan hammaddelerin, imalatta kullanılarak ihraç edildiğinin belgelenmesi, varsa TEV ödemesinin yapılmış olması ile gerçekleşebilir.

Dahilde işleme izin belgesinin müeyyidesiz kapanması, müşterinin danışmanından beklentisi ve istenen bir sonuçtur.

Belgenin müeyyideli kapanması, işlemlerin yeterince takip edilmemesi ve zamanda tedbir alınmamasından kaynaklanır.

  • İzleme ve son durum raporu:
    4M Danışmanlık müşterisinin belge alımından kapatılıncaya kadar, belge kapsamında gerçekleşen ithal ve yerli alımları ile ihracatlarını sürekli izler.
    Hammadde sarfiyatlarına göre hesaplamalar yaparak, İhracat açığının olmaması için hazırlanan izleme (son durum) raporlarını belirli aralıklarla müşterisine gönderir.
  • 4M Danışmanlık müşterilerinin riske girmemesi için özel izleme ekibi hizmet vermektedir. Müşterinin bilmesi ve yapması gerekenleri detaylı olarak bildirir. Bu işlem belge kapsamında ithalat ve ihracat devam ettiği belge süresi sonuna kadar sürdürülür.
  • Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütleri ile gerçekleşen ithalatları için son durum raporu hazırlayarak müşterinin varsa risklerini bildirir. Bir an önce eksiklerin tamamlanması ve kapatma dosyası hazırlıklarına başlanması için yönlendirir.
  • KAPATMA DOSYASINI hazırlar. TEV hesaplaması yapar. Varsa TEV ödemesinin yapılması için müşteriye bilgilendirme yapar.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

Kapatma Başvurusu Süresi

Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur.

Belge sahibi firmanın 3 (üç) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma başvurusu yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır.

İhracat yükümlülüğü

Belge kapatma işleminde, ithal edilen hammaddenin üretimde kullanılarak belge süresi içinde ihracatının yapılması yapılmış olmalıdır.

İthalat ve ihracat gerçekleşme tespiti:

İthal hammadde gümrük giriş beyannamesi ile mamulleri ihracatı gümrük çıkış beyannamesi ve eklerinden tespit edilir. Beyannameler açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmelidir. Doğruluğu net olarak tespit edilemeyen beyannamelerde kayıtlı ithalat ve ihracat işlemleri değerlendirmeye alınmayabilir.

Döviz Kullanım Oranı

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına oranı esas alınır.

(İthalat (CİF $) / İhracat (FOB $) = %80 azami)

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

4M ile çalışırken müşterinin takibi ve düşünmesine gerek kalmaz. Yabancı işten ayrılıncaya kadar 4M uzmanları izler. Zamanında işlemleri başlatır.

Çalışma izinleri hakkında detaylı bilgi için (212) 573 0101 veya (312) 550 5050 telefonlardan 4M uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.