ÇEVREYE DUYARLILIK 6. ENERJİ

ÇEVREYE DUYARLILIK 6. ENERJİ

a) Tesiste Enerji Verimliliği ve Tasarrufuna Yönelik Önlem ve Çalışmalar

57  Binaların giriş kapılarında rüzgarlık veya hava perdesi bulunması, (2 puan)
58 Tesisin genel mahallerinde ısıtma ve soğutmanın otomatik kontrollü (termostat) olması, (4 puan)
59 Tesiste kullanılan cihaz ve makinelerin (Isıtma kazanı (boiler), merkezi klima (Chiller vb), soğuk oda, dolap, çamaşır yıkama ve kurutma makinesi vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide olması, (Her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez) Azami6 puan
60 Tesiste az enerji tüketen aydınlatma elemanlarının kullanılması, (2 puan)
61 Tesisin iç ve dış aydınlatmasının, konunun uzmanı kişilerce hazırlanan proje doğrultusunda, mahal ve alanların kullanım amacına göre, gereği kadar yapılması, (4 puan)
62  Tesiste (Koridorlar, bahçe, teknik üniteler, personel mahalleri vb.) harekete veya ışığa duyarlı aydınlatma sistemlerinin kullanılması, (4 puan)
63  Bahçe vb. açık alan aydınlatmalarında kullanılan aydınlatma elemanlarının, ışığın gökyüzüne gitmesini engelleyecek şekilde düzenlenmesi, (2 puan)
64 Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde kullanılan cihazların (soğuk oda, buzdolabı motorları, merkezi klima cihazları vb.) yüksek verimle ve az enerji harcayacak şekilde; güneş ışığı, ısı kaynakları gibi etkilerden uzak ve cihazın havalandırması sağlanacak şekilde yerleştirilmesi, (5 puan)
65 Tesisin bütünü dikkate alındığında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak frekans invertörü, ısı geri kazanım sistemi veya ısı pompası gibi yeni teknolojilerin kullanılması, ( Her biri 10 puan toplam 30 puan) Azami30 puan
66  Tesisin sıcak su üretiminde eşanjör cihazının kullanılması, (2 puan)
67  Merkezi ısıtma sistemi olması, (2 puan)
68  Merkezi ısıtma sisteminin ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi amacıyla, binanın bölümlere ayrılarak ısıtılabilmesi imkanı, (2 puan)
69  Tesiste elektrik, ısıtma ve soğutma sağlanmasında yeni teknolojilerin kullanılması;
 Trijenerasyon sistemi, (15 puan)
 Kojenerasyon sistemi, (10 puan)
70  Tesiste enerji kullanımında hibrit sistem bulunması, (5 puan)
71 Saunada zaman kontrol paneli bulunması, (2 puan)
72  Çamaşırların doğal yollarla kurutulması (Kapalı mahalde veya görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde açık alanda), (2 puan)
73  Genel mahallerde servis hazırlığı yapan personelin elektriği tasarruflu kullanmasını sağlayan aydınlatma donanımının bulunması, (2 puan)

 

b) Tesiste Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidro, Dalga Enerjisi, Biogaz vb.Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımı

74 Havaya fazla miktarda sera gazı veren kömür veya ağır petrol ürünleri (sülfür oranı %0,2’den fazla olan) gibi kaynakların enerji olarak kullanılmaması, (5 puan)
75  Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik sağlanması; (Enerjiyi sağlayan firmadan yenilenebilir enerjini kaynağını ve oranını gösteren bir yazının alınması halinde değerlendirilir)(Yenilenebilir enerjinin tesis bünyesinde sağlanması halinde 2 puan ilave edilir)
 Kullanılan toplam elektrik miktarının tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
 Kullanılan toplam elektrik miktarının %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
Kullanılan toplam elektrik miktarının %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
 Kullanılan toplam elektrik miktarının %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, ( 2 puan)
76 Tesiste ısıtma sisteminde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması(Elektrik haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.);
  Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
  %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
  %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
 %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)
77 Tesiste soğutma sisteminde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik haricinde; Deniz suyu, güneş vb. );
 Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
 %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
 %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
 %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)
78 Tesisin temiz sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.);
 Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
 %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
 %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
 %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.