YURTDIŞINDA DÜZENLENEN HER EVRAK İÇİN ATAŞE ONAYI YAPTIRMALI MIYIZ?

Kira, tanıtım ve marka tescil işlemleri için yurt dışından temin ettikleri tüm belgeleri harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması gerekmektedir.
Ayrıca, döviz kazandırıcı hizmet ticareti sektörüne yönelik bazı destek konuları için Ataşe onayın zorunludur.