Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından kullanılmış komple tesis ithal edebilir miyiz?

Sektörel kısıtlamalar hariç olmak üzere Ekonomi Bakanlığınca proje bazında değerlendirilerek kullanılmış komple tesisin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithali uygun görebilir.