Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat alınabilir mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat alınamaz. İthalat Rejimi yasa ve tebliğlerine göre ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizatlar (karayolu nakil vasıtaları hariç)  teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.