Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri Nelerdir?

Genel destekli belgeler İçin;

  • Katma Değer Vergisi İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel destekli belgeler İçin;

  • Katma Değer Vergisi İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Vergi İndirimi
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
  • Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
  • Faiz Desteği
  • Yatırım Yeri Tahsisi