Yatırım Teşvik belgeli projemiz için farklı kamu kuruluşundan destek alabilir miyiz? Farklı kurumdan destek almışsak, Yatırım Teşvik Belgesi de alabilir miyiz?

Aynı yatırım konusu için diğer kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınması halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmez. Düzenlenmişse iptal edilir.