YANILTICI BİLGİ/BELGE SUNULMASI HALİNDE NE OLUR?

Desteklerden süresiz men edilebilirsiniz. Yanıltıcı bilgi/belge sunulan başvuru dosyası için destek almış olsanız dahi, yasal faizi ile birlikte firmanızdan geri alınır.