TURQUALITY’NİN DESTEKLENMESİ NEDİR?

Türkiye’de üretilen ürün ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yurt dışında tanıtımı, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması,
Firmaların yurt içinde ve yurt dışında markalaşması,
Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar, Türk Malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecek her türlü harcamaların karşılanmasıyla ilgili destek programıdır.