TURQUALITY DESTEKLERİNDEN KİMLER FAYDALANILIR?

Turquality bir sistemdir ve desteklerden faydalanabilmek için yararlanıcının sisteme kabul edilmiş olması gerekmektedir.
İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Üretici Dernekleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ),
Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar sisteme kabul edilmeleri halinde doğru ve zamanında başvuru şartı ile desteklerden faydalanabilirler.