Stratejik Yatırım Kriterler nelerdir?

Aşağıdaki Kriterlerin tamamını birlikte sağlayan şirketlerin yatırımları stratejik yatırım kapsamında desteklenmektedir.
İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik olarak;

  1. Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
  2. Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesi aynı ürünün ithalatından az olan,
  3. Yatırımla sağlanan asgari katma değeri %40 olan (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu Kriter aranmaz),
  4. Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan ürünlerde bu şart aranmayacaktır)
    imalat sanayi yatırımları stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir.