Sabit yatırım tutarı hangi harcamalardan oluşur?

Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) yatırım harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.