Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri