İndirimli teminat nedir, nasıl faydalanılır?

Dahilde İşleme İzin Belgesi talep eden firmalar, onaylanmış kişi statü belgesi olan firmalarla, performans şartlarını yerine getirmiş firmalara indirimli teminat uygulanabilmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında İndirimli teminat uygulanması halinde, firma yapısı dikkate alınarak, ithalattan doğacak verginin %10’unun veya %5’inin veya %1’inin teminat olarak yatırılması gerekmektedir.