İkamet izni uzatma başvuruları ne zaman yapılmalı?

İkamet izni süresi dolmadan önceki altmış gün içinde ve her koşulda ikamet izin süresi dolmadan önce yapılmalıdır.