İkamet izni sahibi yabancıların, pasaportunda yazılı olan isim soy isim bilgilerinin değişikliği, medeni hal, adres değişiklikleri için resmi makamlara herhangi bir bildirim yapılmalıdır?

Ev adresi, medeni hal değişikliği, pasaportta isim veya soyisim değişikliği yapan yabancılar, yirmi iş günü içinde Göç idaresine bildirimde bulunulmakla yükümlüdürler.