İkamet izni müracaat belgesi nedir?

İlk defa veya süre uzatma amaçlı yapılan ve idarece kabul edilen ikamet izni başvurularının müracaat ettiğine dair verilen, harca tabi olmayan belgedir.