İkamet edilen İl’den, farklı bir İl’e taşınılması halinde, yabancı neler yapmalıdır?

İkamet izni alan yabancılar, farklı bir İl’e taşınmaları halinde, en geç 20 iş günü içinde başvuru yaparak yeni ikamet izni almaları gerekmektedir.