Hazine arazisi nasıl kiralanabilir?

Hazine arazisi kiralanması için, ilgili valiliklerle ve ilgili Milli Emlak müdürlükleriyle görüşülmelidir.