Hangi yatırımlar Stratejik Yatırımdır?

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi olan yatırımlardır.

Stratejik yatırımlar, yasada belirlenen Kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.