Giriş yasağı süresi kaç yıldır?

Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır.

Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından en fazla on yıla kadar artırılabilir.