FATURA GARANTİ BELGESİ YERİNE GEÇER Mİ?

Fatura garanti belgesi yerine geçmez. Satıcı firmalar, müşterilerine garanti şartlarını kapsayan kaşeli imzalı matbu bir garanti belgesi vermekle yükümlüdür.