Dahilde İşleme izin belgesine verilen süre dışında ek süre alınması mümkün müdür?

Dahilde İşleme izin belgesi orijinal süresi, işlemlerin tamamlanması için yetersiz ise, bazı koşulları sağlamak kaydı ile Dahilde İşleme izin belgesi için ek süre alınabilir. Dahilde İşleme izin belgesi ek süreler ile birlikte, ortalama 2,5 seneye kadar kullanılabilir.