Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi ne zaman sona erer?

Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi, Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde yazılıdır. Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi süre sonuna, belge ek süresi, haklı ve mücbir sebep süreleri toplamı eklenerek tespit edilen tarihin rastladığı ayın son günü Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi süresinin son günüdür.

Örneğin Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi süre bitimi 05.03.2016 ise Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanım süresinin sona erdiği tarih 31.03.2016 tarihidir.