Dahilde İşleme İzin Belgesi Resen kapanması ne demektir? Nasıl yol izlenmelidir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması halinde, tüm ithalatlara müeyyide uygulanarak kurum kararı ile “resen” kapatılır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi resen kapatmanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde resen kapatma işleminin geri alınması için başvurulabilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi süresinin geçirilmesi halinde resen kapatma işlemi geri alınamaz.

Resen kapatılan belgenin tekrar açılabilmesi için, Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde ihracat taahhüdüne sayılabilir ihracatının belgelenmesi gerekir.