Dahilde İşleme İzin Belgesi nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi, imalatçı firmaların ihraç ettiği ürünlerde kullanarak İhraç etmek kaydıyla ithal edecekleri hammaddelerin ithalat aşamasında gümrük vergisi, KDV ve varsa KKDF muafiyeti uygulanması ile verilen desteklerdir. Dahilde İşleme İzin Belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenir.