Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanımına uyulmaması halinde ne gibi sorunlarla karşılaşırım?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin ihlali halinde,
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta alınmayan ithalat vergileri için, Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.