Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki hammadde ve ihraç mamullerimde ekleme, çıkarmalar yapabilir miyim?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yazılı ithal hammadde ve ihraç maddeleri uyumluluk dikkate alınarak ihtiyacınıza göre satır/kalem ilavesi, miktarı, GTİP ve özel şart değişikliği yapılabilir.