Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içi alım yapılıyorsa YMM raporu hazırlamak zorunlu mudur?

Tecil-Terkin sistemi çerçevesindeki Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yurt içi ve ithal hammaddelerin, imalatta kullanılarak Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde ihraç edildiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir raporunun, Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt kapatma dosyası ekinde sunulması gerekmektedir.