Dahilde işleme İzin Belgesi kapsamında Telafi Edici Vergi Nedir?

Telafi Edici Vergi; Dahilde işleme İzin Belgesi kullanarak üçüncü ülkeden ithal edilen ham maddelerin için ödenmeyen vergilerin menşe ispat belgeleri eşliğinde AB, STA, PAAMK ve EFTA ülkelerine ihraç edilmesi sırasında ödenmesi gereken vergidir.

Telafi Edici Vergi, ihracat sırasında cezasız, kapatma aşamasında gecikme zammı ile birlikte ödenir.