Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girmesi mümkün mü?

Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içerisinde ithal edilen eşyanın vergilerinin ödenmesi ile Serbest Dolaşıma girer. Serbest Dolaşıma giren eşya karşılığında ihracat şartı aranmamaktadır.