Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında eşdeğer eşya kullanılması mümkün müdür?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan imalatta;

İthal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşyanın,
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılması mümkündür.

Sektörlere ve Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlarına göre farklılıklar olabilmektedir.