Dahilde işleme İzin Belgesi kapatma müracaatı ne zaman ve nasıl yapılır?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma başvurusu, süre bitiminden itibaren 3 ay içinde DİR Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik imzalama ile yapılır. Ayrıca Dahilde işleme İzin Belgesi evraklarının ilgili ihracatçılar birliğine teslim edilmesi gerekir.