Dahilde İşleme İzin Belgesi ile nelerden yararlanabilirim?

Dahilde İşleme İzin Belgesi alarak aşağıdaki muafiyetlerden yararlanabilirsiniz.

  1. Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti
  2. KKDF İstisnası
  3. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
  4. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama (kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet)
  5. İthalat Sırasında ödenmesi gereken Vergiler için Teminat İndirimi yapılır.

ÖRNEK:

100.000 dolarlık ithalat aşamasında;

  1. Gümrük vergisi %3 ise, 3.000 dolar,
  2. Vadeli alımlarda, %6 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) için 6.000 dolar,
  3. %18 oranındaki KDV için 18.000 dolar, ödemezsiniz.