Dahilde İşleme İzin Belgesi ile aldığım hammaddenin karşılığını ihraç edemezsem cezai işlem uygulanır mı?

Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde alınan ve imalatta kullanılan hammaddelerle ilgili mamullerin ihracatı yapılamazsa, Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde ihracı yapılamayan ham maddenin vergileri ödenerek kati ithalatı (serbest dolaşıma girişi) yapılmalıdır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi içinde kati ithalat yapılmazsa; İthalata ödenmeyen vergiler, Gümrük Kanunu’nun 238. Maddesine göre para cezası uygulanır.