Dahilde İşleme İzin Belgesi için gümrüklere verdiğim teminatlarımı nasıl geri alabilirim?

Dahilde İşleme İzin Belgesi süre sonundan itibaren en geç 3 ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle, Ekonomi Bakanlığına bağlı ilgili Bölge Müdürlüğü’ne Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma müracaatının eş zamanlı yapılması gerekmektedir

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma yazısının bir örneğini teminatların iadesi için ilgili Gümrük Başmüdürlüklerine gönderilerek teminatların çözülmesi sağlanır.