Dahilde İşleme İzin Belgesi alınırken teminat verilmesi zorunlu mudur?

Dahilde İşleme İzin Belgesi alınırken, taahhüt edilen ithalat vergisinin %100 oranında para, banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları gibi teminat gösterilmesi zorunludur.