Dahilde İşleme İzin Belgesi alanın sorumluluğum nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak ithal edilen veya yerli alınan ham maddelerin ihraç malı bünyesinde kullanılarak ihracatının yasal şartlara uygun olarak yapılması zorunludur.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak yararlandığınız destekler, faiz ve gecikme zammı ile birlikte geri ödenmesi zorunludur.

Ayrıca Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ithalat ve ihracatın yasal şartlara uygun olarak gerçekleştiğinin, yasal süresi içinde Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt kapatma işleminin kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.