Yabancı Personel Çalışma izni olan yabancının, işyeri unvanının veya adresinin değişmesi halinde Yabancı Personel çalışma izni iptal edilir mi?

İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde, resmi makamlardan (Ticaret odası gibi) alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla yabancı personel çalışma izni üzerinde Bakanlıkça gerekli değişiklik yapılabilmektedir.